Drama ve Tiyatro Bölümü Hakkında

Çocuklarımızın oyun, drama ve tiyatroya olan ilgilerini artırmak, sanat sevgisiyle büyüyen çocuklarımızın eğitimi yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak bölümümüzün en temel amacıdır. Bu amaçla modern eğitim yöntemlerinin bilimsel, estetik ve felsefi boyutları da düşünülerek, oldukça zengin bir oyun-drama-tiyatro dersi içeriği oluşturulmuştur.

Drama çalışmaları, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama, bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.

Doğa Koleji’nde tüm yaş gruplarına yönelik yaptığımız drama ve tiyatro çalışmalarında, ilk olarak çocuklarımızın bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini ve aynı zamanda İngilizce’lerini pekiştirmelerini sağlayan bir ortam kurmayı hedeflenir. İkinci olarak, çocukların sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını, kendilerini oyun yoluyla ifade etme yeteneklerini geliştirmelerini ve yaşıtlarıyla kolektif çalışmalar yaparak, tiyatro ile ilk tanışmalarını sağlamaktır.

Çocuklarımız her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro ve drama eğitimiyle, bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, mim kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca, masallarla, öykülerle ve klasiklerle ilk karşılaşmalarını yaşayacaklardır.

 1. Çocukların özgürce ve önyargısız bir şekilde birbirini izlediği, buluşma mantığında festivaller organize ederek okulumuzun adını duyurmak
 2. Velilerimizin sanatsal aktivitelere, drama ve tiyatroya olan ilgisini artırmak, onları çocuklarla yaptığımız çalışmaların gönüllü bir destekçisi haline dönüştürmek
 3. Drama ve Tiyatro bölümünün geliştirdiği müfredat çalışmasını geliştirmek, zenginleştirmek ve yaygınlaştırmak
 4. Drama alanında uluslararası bağlantılar kurmak, saygın kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmak (Çağdaş Drama Derneği, Assitej, IDEA, ISTA)
 5. Saygın sanatçı ve tiyatro insanlarıyla Doğa Koleji arasında köprü kurmak
 6. Tüm öğretmenlerimizde eğitimde drama ve yaratıcı drama teknikleri konusunda bilinçlenme yaratmak ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına destek sağlayabilmek.
 7. Öğrencilerin drama yoluyla eğitim kalitesini artırmak
 8. AB projelerinde Drama Bölümü olarak yaratıcı projelere katkıda bulunmak

Drama ve Tiyatro Bölümü Başkanı Görev ve Sorumlulukları

Doğa Okullarında anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde sürdürülen oyun-drama ve tiyatro dersinin yapılandırılmasını ve ders dışı etkinlikler kapsamında sürdürülen tiyatro kulübü faaliyetlerinin organizasyonunu kurumun amaçları, felsefesi ve temel ilkelerine uygun olarak takip etmekle yükümlüdür. Drama zümre başkanı idari olarak; genel müdürlüğe bağlı olarak çalışır. İş planını oluşturmak ve takip etmek için anaokulu, ilköğretim ve lise koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır.

Drama ve Tiyatro Öğretmeni Görev ve Sorumlulukları

 1. Drama öğretmeni idari olarak; zümre başkanına ve içinde bulunduğu kurum müdürüne bağlıdır.
 2. Drama öğretmeni temel olarak verdiği dersin maksimum verimli geçmesinden ve bireysel performansını üst düzeyde tutmaktan sorumludur.
 3. Drama öğretmeni yıllık çalışma planını takip eder, planı bireysel yaratıcı katkılarını da sunarak geliştirir. Düzenli olarak zümre başkanına ve kurum müdürüne bilgi verir.
 4. Her öğrencinin resimlerinin de bulunduğu bir deftere, öğrencilerin bireysel özellikleri, kişisel yetenekleri, davranışlarıyla ilgili not alır ve takip edilir.
 5. Drama öğretmeni ihtiyaç dâhilinde veli toplantılarına katılır.
 6. Drama öğretmeni yıl sonu gösterilerinin organizasyonunda aktif olarak çalışır, gösteri programını oluşturmak amacıyla sınıf ve branş öğretmenleri ile koordinasyon içindedir.
 7. Drama dersi öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ve sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışır.
 8. Web sayfasındaki drama etkinliklerini güncellemeyi takip eder.
 9. Sorumluluk aldığı sosyal projelerin işleyişini takip eder.
 10. Yaptığı çalışmaların yazılı, görsel ve işitsel arşivini oluşturur.

Drama ve Tiyatro Bölümü Rutin Çalışmalar, Projeler ve Etkinlikler

1.      Küresel Isınmaya Karşı Duyarlılık-21 Mart Dünya Su Günü etkinliği

2.      27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Kutlaması

3.      1.Sınıflar Okuma Bayramı Gösterisi

4.      Anaokulu Yılsonu Gösterileri

5.      İlköğretim Tiyatro Kulüpleri Yılsonu Gösterileri

6.      Lise Tiyatro Kulüpleri Yılsonu Gösterileri

7.      Öğretmenlerle Eğitimde Drama Seminerleri

8.      Özel gün ve haftalarda yapılan gösteriler

Drama ve Tiyatro Bölümü Öğretmen Performans Değerlendirme Kriterleri

 1. Bilgi ve Beceri Yeterliliği
 2. Drama dersi öğretmeni olabilmek için asgari bir drama ve tiyatro eğitiminden geçmiş olmak, çocuklarla ve gençlerle çalışma deneyiminde olmak gereklidir. Tiyatro bölümü mezunu, drama eğitim sertifikası olan veya anaokulu-ilköğretim-lise-üniversite dengi kurumlarda tiyatro eğitmenliği deneyimi olan kişiler drama öğretmenliği teknik becerisine sahip olabilirler.
 3. Bir drama öğretmeninin asgari pedagoji bilgisi olması şarttır.
 4. Fiziksel olarak enerjik olmalı, hantal bir vücut yapısına sahip olmamalıdır.
 5. Yaratıcı ve eğitsel drama tekniklerini iyi bilmeli ve zengin bir oyun dağarcığı olmalıdır.
 6. Oyunculuk yapabilmeli, çocukları tiyatro çalıştırırken yol gösterici olabilmelidir.
 7. Eli kalem tutmalı, kurgu ve senaryo oluşturmayı becerebilmelidir.
 8. Yaratıcı yazın ve edebiyata meraklı olmalıdır.
 9. Sahne yönetimi, reji, ışık, dekor vs. hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 10. En az orta düzeyde İngilizce bilmelidir.
 11. Entelektüel yönü güçlü olmalı ve sosyal gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Davranışsal Yeterlilik

 1. Pozitif, güler yüzlü, enerjik, mizah yeteneği olan dışa dönük sosyal bir karaktere sahip olmalıdır.
 2. Sabırlı olmalı ve çocuklarla oyun oynamaktan zevk almalıdır.
 3. Çocuklarla çalışmaktan keyif almalı ve pedagojik yönden kendini yetiştirmelidir.
 4. Organizasyon ve grup çalışması becerisine sahip olmalıdır.
 5. Eleştiriye açık ve kendini geliştirmeye istekli olmalıdır.